Om Bjärsjölagård

Om Bjärsjölagård

Sommarpremieringar är en tradition med anor från 1874 och utgör en viktig del i det svenska avelsvärderingssystemet. En sommarpremiering är ett tillfälle då hästar bedöms av erfaren och kunnig exteriördomare.


Syftet med sommarpremieringar är att främja kvaliteten och utvecklingen av svensk hästavel. Hästen bedöms exteriört både på en utställning och på en sommarpremiering. Skillnaden mellan utställning och sommarpremiering är att på en sommarpremiering tas även hänsyn till härstamning och hästens avelsvärde.


På vissa sommarpremieringsplatser finns även möjlighet att utföra bruksprov som FKP (frivilligt körprov och KBI (körbarhetsintyg).

Bjärsjölagård

- klubbens premieringsplats


Kommer text om sommarpremiering på Bjärsjölagård, bakgrund och fakta!