Hem

 

Skåne Blekinge Ardennerklubb bildades 1981 och har idag ca 350 medlemmar.

Klubben arbetar för att bevara och utveckla ardennerhästen i Sverige. Vi vill ta vara på ardenner intresset genom att visa upp den och ordna olika arrangemang och träffar i klubben och på så vis öka och bevara intresset för denna fantastiska hästras


Skåne Blekinge ardennerklubb har sin huvudsakliga kontakt med medlemmar via hemsidan, facebook samt medlemsblad som sänds ut via post eller mail till medlemmarna 3-5 gånger per år.


Önskar du bli medlem kontakta ordföranden Bengt Svensson

på 070-405 12 52 eller via mail: bengtsvensson4926@gmail.com


Medlemsavgiften är 150:- /år

Organisationsnummer 802454-5165

Bankgironummer 57456469

Klubbens swish 1232688174


Glöm inte skriva namnet vid både swich eller bankgiro

i dess meddelandefönster